وزیر امور اقتصاد و دارایی برنامه‌های دولت برای کاهش ناترازی‌های ارزی کشور را تشریح کرد.

به گزارش گروه اقتصادی آفتاب یزد سید احسان خاندوزی در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به جلسه امروز شورای اقتصادی که با ریاست رئیس جمهور برگزار شد، عنوان کرد: در این رئیس کل بانک مرکزی برنامه مشترک اقدام دستگاه‌های دولت برای مهار تورم و رشد تولید را ارائه کرد. کلیات این برنامه امروز به تایید رسید و مقرر شد جزئیات زمان‌بندی  اقدام هر دستگاه در هفته جاری نهایی شود و به تصویب شورای اقتصاد برسد.

وی ادامه داد: در این راستا در حوزه کاهش کسری بودجه دولت هشت، در برنامه کاهش ناترازی‌های بانک‌ها کشور هفت اقدام، در برنامه کاهش بدهی‌های دولت شش اقدام، در برنامه کاهش ناترازی‌های ارزی (منابع و مصارف)  کشور به نحوی که تقاضای ارز مدیریت شود و عرضه ارز از سمت صادرکنندگان و فعالان اقتصادی افزایش پیدا کند شش اقدام و در حوزه برنامه مدیریت نقدینگی و انضباط پولی با توجه به اینکه  هدف گذاری ۲۵درصد سقف رشد نقدینگی به پیشنهاد بانک مرکزی مطرح بود با سه اقدام، مورد تایید شورای اقتصاد قرار گرفت.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه در حوزه اهداف و برنامه‌های ناظر به رشد اقتصادی هم مواردی مورد تایید قرار گرفت، توضیح داد: برنامه هدایت اعتبار به فعالیت‌های تولیدی کشور با هشت اقدام مشخص، برنامه پیش‌بینی پذیری و رفع موانع تولید که یکی از برنامه‌های مفصل سال جاری دولت محسوب می‌شود با ۱۱ برنامه مشخص، کاهش ناترازی‌های حوزه انرژی با هفت اقدام مشخص که عمدتا اقدامات غیر قیمتی هستند و موجب افزایش تورم نمی‌شود و  عرضه دارایی‌های مالی دولت با سه اقدام مشخص مورد تایید شورای اقتصاد قرار گرفت.

خاندوزی افزود: دهمین و آخرین برنامه‌ای که امروز مورد تایید قرار گرفت مدیریت انتظارات بهبود دیپلماسی اقتصادی و رشد سرمایه گذاری اقتصادی کشور بود که با شش اقدام مورد تایید واقع شد. در این راستا رئیس جمهور ضمن لزوم تهیه بسته‌های رسانه‌ای و مساله اطلاع رسانی عمومی تاکید داشت در هفته جاری جزئیات وظایف هر دستگاه با زمان‌بندی هر اقدامی که باید توسط دستگاه‌ها انجام شود تهیه و به تایید شورای اقتصاد برسد.

https://aftabyazdonline.ir/?p=80136