معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور در پیامی نوشت که سفیر جدید پاکستان با تقدیم استوارنامه خود، مدیریت شخصی سید ابراهیم رئیسی در قضایای اخیر را الهام بخش و موثر دانست.

به گزارش گروه سیاسی افتاب یزد متن پیام محمد جمشیدی در شبکه اجتماعی ایکس به شرح زیر است:

«سفیر جدید پاکستان با تقدیم استوارنامه خود، مدیریت شخصی دکتر رئیسی در قضایای اخیر را الهام بخش و موثر دانست و بر آمادگی پاکستان برای گشودن فصل جدیدی از روابط برادرانه تاکید کرد.

رئیس جمهور نیز تصریح کرد امنیت پاکستان را امنیت خود می دانیم و توسعه روابط اقتصادی، اولویت دستور کار ماست.»

https://aftabyazdonline.ir/?p=92589