اعضای هیئت امنای صندوق توسعه ملی بودجه سال ۱۴۰۲ ستاد صندوق توسعه ملی را تصویب کردند.

به گزارش گروه سیاسی آفتاب یزد جلسه هیئت امنای صندوق توسعه ملی ظهر امروز دوشنبه به ریاست سید ابراهیم رئیسی و با حضور اعضا برگزار شد.

در این جلسه پس از ارائه گزارش عملکرد ارائه شده توسط رئیس هیئت عامل صندوق و گزارش هیئت نظارت صندوق منضم به صورت‌های مالی سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰، بودجه سال ۱۴۰۲ ستاد صندوق توسعه ملی تصویب شد.

https://aftabyazdonline.ir/?p=82626