وزیر امور خارجه گفت: استمرار توسعه‌ی همه‌جانبه روابط با همسایگان یکی از محورهای بنیادی در دکترین سیاست خارجی متوازن دولت است.

به گزارش گروه سیاسی آفتاب یزد حسین امیرعبداللهیان پس از ورود به عمان در صفحه توییتر خود نوشت:

«استمرار توسعه‌ی همه‌جانبه روابط با همسایگان یکی از محورهای بنیادی در دکترین سیاست خارجی متوازن دولت است.

همسایگان ایران از ظرفیت‌ اقتصادی، تجاری و سیاسی پراهمیتی بهره‌مند هستند.

در راستای بسط بیشتر روابط و پیگیری مصوبات سفرهای دوجانبه قبلی مقامات عالی، امروز عازم  قطر و عمان شدم.»

https://aftabyazdonline.ir/?p=82790