زارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در سی و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران با حضور در میز دولت، پاسخگوی مراجعات مردمی شد.

به گزارش گروه سیاسی آفتاب یزد به نقل از وزارت دفاع، امیر سرتیپ دوم شعبانپور معاون امور اجرایی وزیر دفاع به عنوان نماینده این وزارتخانه  با حضور در میز ارتباطات مردمی دولت ضمن ارائه گزارش و تشریح اولویت های وزارت دفاع در خصوص خانواده های نیروهای مسلح به مراجعات این حوزه رسیدگی کرد.

https://aftabyazdonline.ir/?p=80569