در دومین روز از سفر رئیس جمهور به استان کردستان دقایقی قبل رئیسی و هیات همراه وراد سقز شدند.

به گزارش گروه سیاسی آفتاب یزد رئیس جمهور بعد از سقز برای افتتاح چندین طرح وزارت نیرو از جمله بهره برداری از تصفیه خانه بوئین به شهرستان مرزی بانه سفر می‌کند.

رئیسی در بانه با مردم نیز دیدار مردمی خواهد داشت و سالن ورزشی ۱۲۰۰ نفره این شهر را هم افتتاح می‌کند.

https://aftabyazdonline.ir/?p=88739