به گزارش گروه سیاسی آفتاب یزدبه نقل از وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ، حسین امیر عبداللهیان  در این گفتگوی تلفنی با حمایت از حاکمیت قانون در همه کشورها از جمله کشور همسایه و دوست روسیه و انتقاد از هرگونه دخالت خارجی در امور داخلی کشورها، شرایط امروز روسیه را یک موضوع کاملا داخلی تلقی و اظهار اطمینان کرد که کشور روسیه از این مرحله عبور خواهد کرد.

سرگئی لاوروف نیز با اشاره به اظهارات رئیس جمهور روسیه، بر اعمال کامل حاکمیت قانون بر تمامیت ارضی این کشور تاکید کرد و افزود: روسیه به سرعت از این وضعیت عبور می کند.

وزیر امور خارجه روسیه در ادامه ضمن ارزیابی روابط سطح بالای دوکشور، بر پیگیری توافقات دوجانبه تاکید کرد.

https://aftabyazdonline.ir/?p=83030