طبق برنامه ریزی صورت گرفته قرار است فردا وزیر امور خارجه سفر دوره ای به سه کشور حاشیه خلیج فارس داشته باشد.

به گزارش گروه سیای افتاب یزد  حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه به عمان، قطر و کویت سه کشور حاشیه خلیج فارس سفر می کند .

این سفر از فردا شروع می شود.

https://aftabyazdonline.ir/?p=82646