نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی عصر روز پنجشنبه در مراسم اختتامیه همایش بین‌المللی هندسه نظم نوین جهانی در سخنانی با بیان این که جهان با سستی و دگر دیسی فزاینده در نظم کهن روبرو است گفت: وضعیت موجود ضرورت تداوم مقاومت کشورهای مستقل در برابر نظام سلطه را به ضرورتی اجتناب ناپذیر برای ایفای نقش فعال در ساختار آتی نظام بین الملل تبدیل کرده است.

به گزارش گروه سیاسی آفتاب یزد دریابان علی شمخانی تاکید کرد: دکترین مناسب در این شرایط، مشارکت در حفظ نظم کهن نیست چرا که ساختار فعلی ذاتا تامین کننده منافع قدرتهای بزرگ است وی خاطر نشان کرد؛ کنش هوشمندانه برای حداکثر سازی منافع بلند مدت با بهره گیری از فرصتهای موجود اصلی ترین راهبرد برای تکمیل روند قدرت سازی است.

دبیر شورای عالی امنیت ملی در ادامه گفت:️ موضوع هندسه نظم نوین جهانی یا به تعبیر مقام معظم رهبری پیچ تاریخی، موضوع فوق العاده با اهمیتی است که برخورد شعاری و غیر فعال با آن، کشور را از گردونه پیشرفت همه جانبه بویژه در ابعاد اقتصادی و امنیتی باز می دارد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی اظهار کرد؛ اگرچه برگزاری نشست‌های از این دست شرط لازم برای بهره گیری از دیدگاههای کارشناسی و دستیابی به تصویری روشن تر از هندسه نظم نوین جهانی است اما بطور قطع بدون برداشتن گامهای عملی و هماهنگ از سوی مجموعه دستگاههای ذیربط نمی توان به اهداف ترسیم شده دست یافت.

شمخانی افزود:️ تمرکز بر این پدیده و درک و تأمل در آن ما را به ضرورت بازبینی سیاست ها و رویکردهای کلان، چشم انداز بلندمدت، تدابیر و ملاحظات دکترینی رهنمون می سازد و رسالت جدیدی را به همه ما یادآوری می کند.

وی اظهار داشت:️ به عبارت روشن تر، چرخش تاریخی و تغییرات بزرگ و اساسی برای ما فرصت تاریخی فراهم کرده تا خود را از مدار موجود رها کنیم و مسیر و جهتی تاریخی در راستای تحقق سریعترآرمان هایمان ترسیم کنیم.

دبیر شورای عالی امنیت ملی با بیان خسارت‌های که عدم توجه کافی به فرصتهای تاریخی پیش رو می تواند متوجه کشور نماید گفت؛عدم توجه یا به بهره برداری نادرست از ظرفیتهای عبور جهان از نظم کهن، می تواند موجبات افول، تخریب و حتی سقوط ما شود.
وی تاکید کرد؛ باید با هوشمندی و به طور همه جانبه خود را آماده مواجهه با این شرایط نمائیم و توان تاب آوری و بهره برداری هوشمندانه  خود را افزایش دهیم.

شمخانی خاطر نشان کرد؛️ این شرایط،  تغییر و تحولات عظیمی را ایجاد کرده که ادامه دار خواهد بود و به طور قطع با توجه به قرار داشتن ایران و منطقه  در معرض این تغییرات، ما نیز ضرورتا باید دست به تغییرات متناسب بزنیم.

وی  کم و کیف تغییرات را در ارتباط مستقیم با آمادگی و انعطاف کشور وهمچنین قدرت مدیریت تحولات عنوان کرد و افزود: اگر آمادگی لازم را فراهم کنیم،حرکت جمهوری اسلامی در مسیر جدید پر شتاب خواهد بود و اگر فاقد آمادگی و قدرت لازم باشیم ممکن است حرکت تاریخی و راهبردی، کشورمان را دستخوش نوسان و دشواری کرده و ما را به مسیری ناخواسته سوق دهد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: تغییر نظم کهن به معنای تبدیل آن به نظم جدید نیست بلکه بدلیل افول نظم موجود، مرحله ای از بی نظمی و تشتت شکل خواهد گرفت که از پس آن و در یک فرایند طولانی، امکان تکوین نظمی نو فراهم می شود.

https://aftabyazdonline.ir/?p=80398