سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی معتقد است که دو اثر اصلی واردات خودروهای کارکرده تأثیر بر قیمت تمام شده و کیفیت خودروهای داخلی است.

به گزارش گروه اجتماعی آفتاب یزد روح الله عباسپوردر رابطه با تأثیر واردات خودروهای کارکرده به کشور، با بیان اینکه دلیل اصلی تصویب لایحه واردات خودروهای کارکرده، تنظیم بازار داخلی است، اظهار داشت: واردات خودروهای کارکرده دو اثر خواهد داشت؛ اولین اثر اینگونه واردات این است که هم می تواند روی کاهش قیمت خودرو تأثیر بگذارد و هم اینکه می تواند بر ارتقاء کیفیت خودروها اثر داشته باشد.

نماینده مردم بوئین زهرا در مجلس شورای اسلامی افزود: وقتی خودروی باکیفیت وارد کشور می شود، خودروسازان داخلی نیز در رقابت با آنها مجبورند با اعمال استانداردها، تعامل با مراکز علمی و دانشگاهی و تعامل با خودروسازان بزرگ دنیا نسبت به ارتقاء کیفیت خودروهای خود اقدام کنند، پس واردات دو اثر دارد که هم روی قیمت تمام شده و هم روی کیفیت آنها است.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پایان درباره مباحثی که پیرامون میزان تعرفه های واردات خودروهای کارکرده وجود دارد، گفت: این وظیفه دولت است که باید آیین نامه اصلاحی آن را بنویسد تا مشخص شود که این تعرفه چقدر خواهد بود.

https://aftabyazdonline.ir/?p=83044