رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید بر اینکه در پذیرش شرکت‌های بخش خصوصی تلاش جدی می‌شود، گفت: این موضوع در شرکت بورس و فرابورس به صورت جدی پیگیری می‌شود و طی هفته‌های قبل نیز شاهد پذیرش و عرضه‌های اولیه بودیم که این روند ادامه پیدا می‌کند.

به گزارش گروه اقتصاد آفتاب یزد مجید عشقی در مراسم افتتاحیه پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت مالی (بورس، بانک، بیمه) که با حضور وزیر اقتصاد برگزار شد، با تاکید بر اینکه این نمایشگاه فرصت طلایی برای افزایش دانش مالی عموم مردم و فعالان اقتصادی است، عنوان کرد: سواد مالی یکی از مولفه‌های مهم در دنیا است و سازمان بورس هم مرکز افکارسنجی برای سنجش سواد مالی راه اندازی کرده است.

وی با بیان اینکه بخش خصوصی در صنعت مالی جایگاه ویژه‌ای دارد، گفت: بخش عمده خدمات توسط این بخش انجام می‌شود. ۱۰ سال قبل ۱۰ کارگزار برتر عمدتا بانکی بودند درحالی که اکنون اینطور نیست و این نشان دهنده توسعه بخش خصوصی در بازار سرمایه است. اکثر نوآوری‌های مالی که در چند سال گذشته در بازار سرمایه صورت گرفته توسط بخش خصوص بوده است. سازمان هم از این بخش حمایت می‌شوند و ارائه مجوزهای مختلف موید این موضوع است.

رییس سازمان بورس با اشاره به نقش بازار سرمایه در توسعه کشور اظهار کرد: در سال جاری یکی از کارویژه‌های سازمان پذیرش بخش خصوصی است. در بحث تامین مالی تاکید بر انتشار اوراق بهادار مالی اسلامی یا اوراق بدهی اسا که سال گذشته حدود سه برابر شد. برنامه در سال جاری این است که حجم انتشار اوراق بدهی شرکتی را گسترش دهیم.

عشقی با تاکید بر اینکه در پذیرش شرکت‌های بخش خصوصی تلاش جدی می‌شود، گفت: این موضوع در شرکت بورس و فرابورس به صورت جدی پیگیری می‌شود و طی هفته‌های قبل نیز شاهد پذیرش و عرضه‌های اولیه بودیم که این روند ادامه پیدا می‌کند.

به گفته وی، در این نمایشگاه صکوک پلاس ادامه رونمایی می‌شود.

رییس سازمان بورس با اشاره به صندوق بازنشستگی تکمیلی عنوان کرد: طی این روزها سه موافقت اصولی برای این صندوق‌ها خواهیم داشت که کمک شایانی به آینده بازنشستگی افراد خواهد کرد. همچنین از قراردادهای آتی سهام نیز رونمایی می‌شود.

https://aftabyazdonline.ir/?p=82181