مجلس شورای اسلامی موظف به برگزاری دوره های آموزشی و آشنایی با وظایف نمایندگی، قانون اساسی و قانون آیین نامه داخلی مجلس برای منتخبان شد.

به گزارش گروه سیاسی آفتاب یزد  نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (دوشنبه) و در ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مواد ۵۳ و ۵۴ این طرح را تصویب کردند.

ماده ۵۳ – یک تبصره به ماده (۹۰) به شرح زیر الحاق می شود:

تبصره- مجلس شورای اسلامی موظف به برگزاری دوره های آموزشی و آشنایی با وظایف نمایندگی، قانون اساسی و قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی برای منتخبان بوده است. منتخبانی که سابقه نمایندگی مجلس را دارند از مفاد این تبصره مستثنی هستند.

https://aftabyazdonline.ir/?p=81087