نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای به سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) مجوز دادند برای اجرای ماموریت‌های خود با تصویب ستاد کل نیروهای مسلح نسبت به ایجاد پژوهشکده و شرکت‌های تخصصی تابعه اقدام کند.

به گزارش گروه سیاسی آفتاب یزد  نمایندگان مجلس در جلسه امروز و در ادامه بررسی جزییات طرح تقویت و توسعه علوم پژوهش و نوآوری دفاعی مواد ۳ و ۴ این طرح را تصویب کردند.

ماده ۳- نوآوری ها و فناوری ها و طرح های منتخب توسط ستاد کل نیروهای مسلح تعیین و از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به سپند ابلاغ می شود.

ماده ۴- سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) می تواند برای اجرای ماموریت های خود با تصویب ستاد کل نیروهای مسلح نسبت به ایجاد پژوهشکده و شرکت های تخصصی تابعه اقدام کند.

https://aftabyazdonline.ir/?p=94716