بنا به اعلام دیوان محاسبات، یکهزار و ۹ شهرداری حقوق و مزایای کارکنان خود را در سامانه ثبت نکردند.

به گزارش گروه سیاسی آفتاب یزد  به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، بررسی های دیوان محاسبات کشور نشان می دهد تعداد یکهزار و ۹ شهرداری در سطح کشور مفاد جزء(۲ ) بند الف تبصره ۲۰ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور مبنی بر لزوم ثبت و به روزسانی آمار نیروی انسانی در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری و همچنین ثبت ماهانه حقوق و مزایای تمامی کارکنان در سامانه حقوق و مزایا را رعایت نکرده اند.

https://aftabyazdonline.ir/?p=92324