رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به اینکه تبیین انتخابات نقش مهمی در افزایش مشارکت دارد، گفت: مردم باید بدانند که این انتخابات در سرنوشت آن‌ها تأثیرگذار است؛ بنابراین تبیین دو موضوع اهمیت انتخابات و اهمیت مشارکت مردم نقش مهمی در فراگیری انتخابات دارد.

 به گزارش گروه اجتماعی آفتاب یزد محمدمهدی طهرانچی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به برنامه‌های دانشگاه آزاد در انتخابات مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: دانشگاه آزاد اسلامی با حدود ۱.۴ میلیون دانشجو نقش مهمی در آموزش و انتقال موضوعات علمی دارد، باتوجه‌به گستردگی این شبکه، با اقداماتی به دنبال افزایش مشارکت و فراگیری انتخابات هستیم.

وی افزود: دانشگاه آزاد اسلامی برای انتخابات مجلس برنامه ویژه‌ای دارد، کمیته‌های کاری در سرتاسر کشور تشکیل‌شده و جلساتی نیز برای هماهنگی امور تشکیل‌شده که می‌تواند در فراگیری انتخابات نقش مهمی را داشته باشد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به تبیین انتخابات نقش مهمی در افزایش مشارکت دارد، بیان کرد: مردم باید بدانند که این انتخابات در سرنوشت آن‌ها تأثیرگذار است؛ بنابراین تبیین دو موضوع اهمیت انتخابات و اهمیت مشارکت مردم نقش مهمی در فراگیری انتخابات دارد.

https://aftabyazdonline.ir/?p=92126